Chill nguyễn

Emart - Bước qua dòng đời.

09:17

Trên đường đời của mỗi người, chúng ta sẽ phải bước qua rất nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Nó khiến ta phải lựa chọn. Để có những kết quả ta mong muốn trong tương lai ta buộc phải hy sinh cái gì đó trong hiện tại. 
Thời gian - tiền bạc - tình cảm và có thể là gia đình. 
Vậy bạn sẽ chọn gì? Vẫn như cũ hay là chấp nhận hy sinh?

You Might Also Like

0 nhận xét