Chill nguyễn

2 Ngày Sau Khi Chị Gái Đi Chống Lầy

20:50

Mẹ chúng đi lấy chồng rồi, để lại cho dì nó 1 cái gia tài nhỏ đó là 1 căn phòng 4x4m, 1 tolet, 1 ban công và 1 ít tủ kệ. Gần đây bắt đầu tập quen cuộc sống 1 mình, không có ai hò reo mỗi bửa sáng nửa, không có ai bên cạnh dỗ dành "không sao đâu, có chị đây" .
Sáng dậy đi loanh quanh trong phòng cái phát hiện ra có mấy đứa nhỏ chưa được đem đi. Thế là tưới nước cho chúng, chăm chút cho chúng. Tự nhiên cái thấy vui vui, lần đầu tiên dành tình cảm cho những thứ nhỏ nhắn này.
Sau này sẽ trồng nhìu hơn, và sẽ có 1 khu vườn nhỏ trong phòng. Chắc sẽ đáng yêu lắm.


You Might Also Like

0 nhận xét